הבית > התערוכה > תוכן
אוטומטי ריתוך פעולה בטוחה דורש
Feb 22, 2016

ריתוך תאונה: 1, פיצוץ; 2, האש; 3, הלם חשמלי; 4 5, הרעלה חריפה, חמות; 6, נופל מגובה; 7, אובייקט כדי להילחם; 8, טובע פעולות ריתוך מתחת למים; 9, חנק שעבדתי בה מקומות סגורים.

פעולות אבטחה יש לציין: 1, מכשיר וציוד עבור פעולה בטוחה דורש 2, דרישות בטיחות לבנייה באתר ולעבוד בסביבה; 3, דרישות האבטחה של האתר; 4, הפעולה בטוחה של דרישות ריתוך שונות; 5, על האובייקטים של דרישות ריתוך שונות עבור פעולה בטוחה.